دی ان ان - دات نت نیوک
fa-IRen-US
مصلی نژاد

درابتدا عشق به حق و بعد عشق به آدم ها، عشق به داشتن ها، عشق به گفتن ها، عشق به خوبي ها، عشق به سعادت، عشق به معرفت و در نهایت عشق به موفقيت مجموعه انگيزه های من برای بودن و ادامه زندگي است.

من : عباس مصلي نژاد هستم، در شهر زيبا و پر طراوت " آبادان " ديده به جهان گشودم. تحصيلات ابتدايي خود را در دبستان مهرگان اين شهر به پايان رسانيدم و دوره دبيرستان را در دبيرستان البرز تهران به پايان بردم که براي من بس خاطرات نيکو از اين دوران به يادگار مانده است.

داراي ليسانس اقتصاد، فوق ليسانس مهندسي راه و ساختمان، فوق ليسانس علوم سياسي و دکتری علوم سياسي هستم. پيرامون اقتصاد سياسي بخصوص در کشورهاي جهان سوم سالها کار کردم و صاحب تجربياتي ارزشمند در اين زمينه مي باشم.