Mossalanejad Cultural Foundation

بنیاد فرهنگی مصلّی‌نژاد، بنیادي غیرتجاری و غیرسیاسی است که با هدف انجام امور آموزشی و فرهنگی عام‌المنفعه، در سال ١٣٧٥ تاسیس شده است. بنیاد فرهنگی مصلّی‌نژاد مطابق اساسنامه خود، از هیچ شخص حقیقی و حقوقی کمک و اعانه نمی‌پذیرد و کلیه هزینه‌های بنیاد، توسط مؤسسان تامین می‌شود.

فارسي English