١٣٩٦/١٠/١٧

   عمليات بهسازي و تجهيز سالن آمفي تاتر شيخ انصاري در دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

عمليات بهسازي و تجهيز سالن آمفي تاتر شيخ انصاري در دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران با هزينه هشت ميليارد و پانصد ميليون ريالي، توسط بنياد فرهنگي مصلي نژاد در آذر ماه ١٣٩٦ آغاز و در هفته معلم در سال ١٣٩٧ ان شااله آماده بهره برداري خواهد شد.


١٣٩٦/١٠/١٦

   عمليات و بهسازي ساختمان IBB دانشگاه تهران

عمليات بهسازي دو باب آپارتمان متعلق به گروه بيو انفورماتيک مرکز تحقيقات بيو شيمي و بيو فيزيک دانشگاه تهران، توسط بنياد فرهنگي مصلي نژاد انجام شد و در دي ماه ١٣٩٦ به آن مرکز تحويل شد.


١٣٩٦/١٠/١٤

   کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران توسط بنياد فرهنگي مصلي نژاد در دي ماه ١٣٩٦ تجهيز و آماده بهره برداري شد.


١٣٩٦/١٠/١٣

   دبستان دخترانه آرمينه مصلي نژاد در تهران

دبستان دخترانه آرمينه مصلي نژاد در منطقه ٦ شهر تهران با زير بناي ٥٠٠٠ متر مربع جهت استفاده ٣٦٠ دانش آموز در مقاطع پيش دبستاني و دبستاني در مهر ماه سال ١٣٩٦ به بهره برداري رسيد و هم اکنون دانش آموزان در اين فضاي آموزشي دلچسب مشغول به تحصيل مي باشند.


١٣٩٦/١٠/١٢

   دبيرستان پسرانه آريو مصلي نژادبه بهره برداري رسيد .

دبيرستان پسرانه آريو مصلي نژاد که با هزينه ٥٠ ميليارد ريال در مهر ماه سال ١٣٩٦ احداث و تجهيز شده بود، در شهر کرد استان چهار محال و بختياري به بهره برداري رسيد.


١٣٩٦/١٠/١١

   احداث دبيرستان دخترانه آرميتا مصلّي نژاد در مرکز استان خراسان شمالي

دبيرستان دخترانه آرميتا مصلّي نژاد در شهر بجنورد همراه با سالن نمازخانه، سالن ورزشي سرپوشيده، آزمايشگاه ، سالن آمفي تاتر و ديگر امکانات جانبي در مهر ماه سال ١٣٩٦ به بهره برداري رسيد.