احداث دبيرستان امام علي (ع) در شهر گرگان

 دبيرستان پسرانه ١٦ کلاسه با کليه تجهيزات همراه با سالن نمازخانه، سالن آمفي تاتر، سالن ورزشي سر پوشيده، آزمايشگاه و بوفه براي تهيه غذاي نيم روزي دانش آموزان در شهر گرگان  احداث و  در مهر ماه سال ١٣٩٧ تجهيز و آماده بهره برداري گرديد.