احداث دبيرستان دخترانه آرميتا مصلّي نژاد در مرکز استان خراسان شمالي


 دبيرستان دخترانه آرميتا مصلّي نژاد در شهر بجنورد همراه  با  سالن نمازخانه، سالن ورزشي سرپوشيده، آزمايشگاه ، سالن آمفي تاتر و ديگر امکانات جانبي در مهر ماه سال ١٣٩٦ به بهره برداري رسيد.