دبيرستان پسرانه آريو مصلي نژادبه بهره برداري رسيد .

 دبيرستان پسرانه آريو مصلي نژاد که با هزينه ٥٠ ميليارد ريال در مهر ماه سال ١٣٩٦ احداث و تجهيز شده بود،  در شهر کرد  استان چهار محال و بختياري به بهره برداري رسيد.