دبستان دخترانه آرمينه مصلي نژاد در تهران

 دبستان دخترانه آرمينه مصلي نژاد در منطقه ٦ شهر تهران با زير بناي ٥٠٠٠ متر مربع جهت استفاده ٣٦٠ دانش آموز  در مقاطع پيش دبستاني و دبستاني در مهر ماه سال ١٣٩٦  به بهره برداري رسيد و هم اکنون دانش آموزان در اين فضاي آموزشي دلچسب مشغول به تحصيل مي باشند.

 

افتتاحيه مدرسه -مجمع خيرين مدرسه ساز