احداث دبيرستان حضرت ام البنين (عليهاالسلام) در شهر ياسوج

 

 اين دبيرستان داراي ١٢ کلاس درس، سالن آمفي تاتر، سالن ورزشي سر پوشيده، آزمايشگاه فيزيک و شيمي و بوفه براي تهيه غذاي نيم روزه دانش آموزان مي باشد.

 

مراسم کلنگ زني اين مدرسه در مرداد ماه سال ١٣٩٦ انجام شده است. و دبيرستان  براي مهر ماه سال ١٣٩٧  تحويل  دانش آموزان  گرديد .