احداث دبيرستان حضرت محمد رسول الله (ص) در شهر سمنان

 اين دبيرستان پسرانه داراي 12 کلاس درس ، آزمايشگاه، سالن ورزشي سرپوشيده، سالن آمفي تاتر و بوفه براي استفاده دانش آموزان مي باشد.

 

اين مدرسه در زميني به مساحت در حدود 4000 متر مربع با زير بناي حدود 2000 متر مربع در سال 1397  تحويل دانش آموزان گرديد.