1 2 3 4 5
احداث دبیرستان حضرت ام البنین (علیها السلام) در شهر یاسوج، استان کهکیلوییه و بویر احمد.  این دبیرستان دارای ١٢ کلاس درس، سالن آمفی تاتر، سالن ورزشی سر پوشیده، آزمایشگاه فیزیک و شیمی و بوفه برای تهیه غذای نیم روزه دانش آموزان خواهد بود. مراسم کلنگ زنی این مدرسه در مرداد ماه سال ١٣٩٦ انجام شده است. و دبیرستان  برای مهر ماه سال ١٣٩٧  تحویل  دانش آموزان  گردید .
احدات دبیرستان حضرت محمد رسول اله (ص) در شهر سمنان  این دبیرستان پسرانه دارای ١٢ کلاس درس ، آزمایشگاه، سالن ورزشی سرپوشیده، سالن آمفی تاتر و بوفه برای استفاده دانش آموزان می باشد. این مدرسه در زمینی به مساحت در حدود ٤٠٠٠ متر مربع با زیر بنای حدود ٢٠٠٠ متر مربع در سال ١٣٩٧  تحویل دانش آموزان شد.
احداث دبیرستان حضرت امام علی (ع) در استان گلستان - شهر گرگان دبیرستان پسرانه ١٦ کلاسه با کلیه تجهیزات همراه با سالن نمازخانه، سالن آمفی تاتر، سالن ورزشی سر پوشیده، آزمایشگاه و بوفه برای تهیه غذای نیم روزی دانش آموزان در شهر گرگان  احداث و  در مهر ماه سال ١٣٩٧ تجهیز و آماده بهره برداری گردید.
احداث دبیرستان دخترانه آرمینه مصلّی نژاد در استان خراسان جنوبی دبیرستان دخترانه آرمینه مصلّی نژاد در شهر بیرجند با ظرفیت ٣٦٠ دانش آموز در ١٢ کلاس درس احداث گردید. این دبیرستان دارای سالن نمازخانه، سالن ورزشی سرپوشیده، ٢ آزمایشگاه فیزیک و شیمی و سالن آمفی تاتر می باشد. این مدرسه با ٢٠٠٠ متر مربع زیر بنا در زمینی به مساحت حدود ٤٠٠٠ متر مربع برای مهر ماه سال ١٣٩٧ تجهیز و به آموزش و پرورش  استان خراسان جنوبی تحویل داده شد.
بیشتر... بیشتر... بیشتر... بیشتر...
دبيرستان دخترانه آرمينه مصلي نژاد در شهر بيرجند احداث دبيرستان امام علي (ع) در شهر گرگان
احداث دبيرستان حضرت محمد رسول الله (ص) در شهر سمنان احداث دبيرستان حضرت ام البنين (عليهاالسلام) در شهر ياسوج
عمليات بهسازي و تجهيز سالن آمفي تاتر شيخ انصاري در دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران عمليات و بهسازي ساختمان IBB دانشگاه تهران
<div style="direction: rtl;">پژوهشگر برجسته سال 1395- جناب آقای دکتر عباس مصلّی نژاد<br />
<br />
<p style="margin: 0px; text-align: center;"><br />
<br />
</p></div> <div style="direction: rtl;">دبیرستان پسرانه آریو مصلّی نژاد<br />
<br />
<p style="margin: 0px; text-align: center;"><br />
</p></div> <div style="direction: rtl;">مدرسه دخترانه آرمینه مصلی نژاد</div> <div style="direction: rtl;"><br />
</div>
<div style="direction: rtl;">دبیرستان دخترانه مهشید مصلّی نژاد</div> <div style="direction: rtl;">
<p>دبیرستان دخترانه آرمیتا مصلّی نژاد</p></div> <div style="direction: rtl;">
<p>ساختمان دوبرال</p></div> <div style="direction: rtl;">
<p><span style="font-family: tahoma; font-size: 12pt;">اهدای نشان سازندگی ترکمنستان و اهدای نشان زنجیر طلایی ریاست جمهوری ترکمنستان به جناب آقای دکتر عباس مصلی نژاد طی سال های ١٣٧٥ الی ١٣٨٠</span><br />
</p></div>
<div style="direction: rtl;"><span style="font-family: tahoma; font-size: 12pt;">احداث استخر سرپوشیده</span><br />
</div> <div style="direction: rtl;">تقدیرنامه نوزدهمین کتاب فصل 1390</div> <div style="direction: rtl;">دانشکده فنی دانشگاه تهران</div> <div style="direction: rtl;">تقدیرنامه بیست و سومین سال دانشگاهی 1393</div>
پروژه های در دست اجرا

احداث دبیرستان حضرت ام البنین (علیها السلام) در شهر یاسوج، استان کهکیلوییه و بویر احمد.

 این دبیرستان دارای ١٢ کلاس درس، سالن آمفی تاتر، سالن ورزشی سر پوشیده، آزمایشگاه فیزیک و شیمی و بوفه برای تهیه غذای نیم روزه دانش آموزان خواهد بود.

مراسم کلنگ زنی این مدرسه در مرداد ماه سال ١٣٩٦ انجام شده است. و دبیرستان  برای مهر ماه سال ١٣٩٧  تحویل  دانش آموزان  گردید .پروژه های در دست اجرا

احدات دبیرستان حضرت محمد رسول اله (ص) در شهر سمنان 

این دبیرستان پسرانه دارای ١٢ کلاس درس ، آزمایشگاه، سالن ورزشی سرپوشیده، سالن آمفی تاتر و بوفه برای استفاده دانش آموزان می باشد.


این مدرسه در زمینی به مساحت در حدود ٤٠٠٠ متر مربع با زیر بنای حدود ٢٠٠٠ متر مربع در سال ١٣٩٧  تحویل دانش آموزان شد.


پروژه های در دست اجرا

احداث دبیرستان حضرت امام علی (ع) در استان گلستان - شهر گرگان


دبیرستان پسرانه ١٦ کلاسه با کلیه تجهیزات همراه با سالن نمازخانه، سالن آمفی تاتر، سالن ورزشی سر پوشیده، آزمایشگاه و بوفه برای تهیه غذای نیم روزی دانش آموزان در شهر گرگان  احداث و  در مهر ماه سال ١٣٩٧ تجهیز و آماده بهره برداری گردید.

پروژه های در دست اجرا

احداث دبیرستان دخترانه آرمینه مصلّی نژاد در استان خراسان جنوبی


دبیرستان دخترانه آرمینه مصلّی نژاد در شهر بیرجند با ظرفیت ٣٦٠ دانش آموز در ١٢ کلاس درس احداث گردید.

این دبیرستان دارای سالن نمازخانه، سالن ورزشی سرپوشیده، ٢ آزمایشگاه فیزیک و شیمی و سالن آمفی تاتر می باشد. این مدرسه با ٢٠٠٠ متر مربع زیر بنا در زمینی به مساحت حدود ٤٠٠٠ متر مربع برای مهر ماه سال ١٣٩٧ تجهیز و به آموزش و پرورش  استان خراسان جنوبی تحویل داده شد.

سایر پروژه ها ...